Vi lever i en värld där digitaliseringen har en stor påverkan på våra liv. Men som en motstrid mot denna opersonliga värld vänder sig allt fler till papper och penna för att på så sätt kunna skriva ner sina tankar, skissa och rita sina kreativa idéer och dessutom utmana andra att göra det samma.
Våra hundra procent handgjorda anteckningsböcker finns där då den kreativa inspirationen vaknar till liv, när dina tankar och idéer flyger ner i svart och vitt med hjälp av dina konstnärliga händer eller när dina tankar forsar ur dig och behöver landa på ett papper.
Papperet i våra anteckningsböcker är utformat för att täcka allt du kan förvänta dig från en anteckningsbok: Prickat papper är perfekt för användning av bläck och skrift i form av bokstäver; Vanligt blankt papper är anpassat för ritning, målning, skissning, bokstäver och kalligrafi; Linjerad papper kan användas för notering eller dagliga anteckningar.